Çevre Yönetimi Politikamız

TS EN ISO 14001:2015 standartına uygun olarak, Çevre politikamızı "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak Beta İş Makinaları Ltd. Şti'nin şirketindeki tüm süreçlerde;

  • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı,
  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
  • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,

Beta İş Makinaları Ltd. Şti olarak yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda bu politikayı uygulamayı beyan ve taahhüt ederiz.

Birinci kalite Transmikser mi arıyorsunuz?