İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TS ISO 45001:2018 standartına uygun olarak, İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalar zincirinin takipçisi olacağız.

  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve azaltacak tedbirleri alırız,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bu doğrultuda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımızla sürekli devam edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Birinci kalite Transmikser mi arıyorsunuz?